Vietnamese   English
 
 

 
   

HOME

 

|

ABOUT US

|

NEWS

|

CONTACT US

             Product Type

           News

   
 

::Catalog: Zipper

   
 

    ››Product ID:MKZ001

 


  :: Description:  
 
 

   
 

         News

 · Trung Quốc dư thừa bông trong vụ 2012-2013 (2/12)

 · Ngành Dệt may Việt Nam sẽ có 5-7 thương hiệu tầm quốc tế (2/12)

 · Công ty CP Đồng Việt Phú: Đầu tư mạnh cho công nghiệp phụ trợ (2/12)

 · Dệt may: Tăng nội địa hóa, đẩy mạnh phân phối (18/10)

 

          Search

   
Products News

         Poll Vote

Bạn có ý kiến gì về chất lượng sản phẩm của công ty?
Chất lượng rất tốt
Chất lượng tốt
Như các công ty khác
Chất lượng kém

           Infomation

² Best mode:
         1024x768
 
  ² Counter:

21201

Home | IntrodutionContact Us