Vietnamese   English
 
 

 
   

HOME

 

|

ABOUT US

|

NEWS

|

CONTACT US

             Product Type

           News

       CONTACT US  


MINH KHANG CO., LTD

Address209/5 Vuon Lai, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District,
                 Ho Chi Minh City, Viet Nam

Điện thoại: 08.66767029  * Fax: 08.38611867

Mobile: 0903.745389

E-mail: kinhdoanh@minhkhang.com

             mksg0320@gmail.com
Skype: khoiqn1978

Website: www.phulieuminhkhang.com

 
 
     FEEDBACK  
  Name:
  Address:
  Phone:
Receive Quote
  E-mail:
  Content:

  Keyboard Type:

Off Telex VNI VIQR

..:: Thank you !.

 

 

         News

 · Trung Quốc dư thừa bông trong vụ 2012-2013 (2/12)

 · Ngành Dệt may Việt Nam sẽ có 5-7 thương hiệu tầm quốc tế (2/12)

 · Công ty CP Đồng Việt Phú: Đầu tư mạnh cho công nghiệp phụ trợ (2/12)

 · Dệt may: Tăng nội địa hóa, đẩy mạnh phân phối (18/10)

 

          Search

   
Products News

         Poll Vote

Bạn có ý kiến gì về chất lượng sản phẩm của công ty?
Chất lượng rất tốt
Chất lượng tốt
Như các công ty khác
Chất lượng kém

           Infomation

² Best mode:
         1024x768
 
  ² Counter:

20866

Home | IntrodutionContact Us